Instalacións
INSTALACIÓNS PDF Imprimir

 As instalacións do Colexio están adapatadas ás esixencias da lexislación e en perfectas condicións para o desenrolo das tarefas educativas. Conta cos seguintes espazos educativos:

 • 28 aulas
 • 2 laboratorios
 • 1 aula taller
 • 1 aula de informática
 • 1 aula de plástica e usos múltiples
 • 1 aula de música
 • 1 biblioteca
 • 1 salón de actos
 • 1 ximnasio
 • 1 aula de psicomotricidade
 • pistas polideportivas ao aire libre
Poden atopar imaxes das instalacións na sección de galería, ou accedendo directamente dende este enlace
 
Colexio PP. Franciscanos Lugo