Oferta educativa


RECURSOS WEB RELACIONADOS CO COLEXIO PLURILINGÜE PP. FRANCISCANOS PDF Imprimir

Dende esta páxina proporcionamos os enlaces aos blogs e outros recursos web que mantén o profesorado do noso Colexio. Espero que sexan de utilidade para todos:

 Materia

Curso / Etapa  

Enlace 

 Matemáticas 2º e 3º E.S.O.  http://matematicaslugofranciscanos.blogspot.com.es

 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA PDF Imprimir

 O Regulamento de Réxime Interno, aprobado en xuño de 1997, recolle todos os aspectos relativos á convivencia da comunidade educativa, e en especial dos alumnos.

  Nas sesións de titoría informarase aos alumnos dos seus contidos cun referente especiál á motivación en torno á necesidade dunhas normas de convivencia, imprescindibles en todo colectivo. Aínda que a convivencia non presenta grandes problemas no Centros, faremos fincapé especial nos seguintes puntos:

 • Mellorar a prevención para evitar conflictos previsibles.
 • Ensinar aos alumnos a non correr polos pasillos.
 • Orden nas clases e atención ás explicacións.
 • Prohibido o uso de móbiles e cámaras de fotos.
 • Impulsar a figura do mediador.
 • Mellora-la puntualidade na entrada de clase coa colocación dun timbre para a E.S.O.
 • Intentar mellora-lo linguaxe emplregado polos alumnos, evitando as palabras mal soantes.
 • Estimula-los alumnos, en especial ós máis inquedos, para que creen un clima de estudio e traballo, sabendo valora-lo silencio.
 • Informar ós pais dos alumnos con problemas de disciplina de form rápida para previr. Aspecto máis doado ao implantar o proxecto Vía Educativa.
 • Emprego da aula de convivencia para aqueles alunos que irrumpan na dinámica das clases. Estes alumnos estarán acompañados dun profesor e facendo traballo.
 
AVALIACIÓNS PDF Imprimir

En Educación Infantil, Primaria e Secundaria teremos tres avaliacións, coordinadas para que o número de días queden igualmente repartidos.


1ª Avaliación: 19,20 de Decembro.

2ª Avaliación: 26,27,29 de Marzo.

3ª Avaliación: 19,20,21 de Xuño.

 

 

 
HORARIO PDF Imprimir

 Para o presente curso, en xornada única, rixe o seguinte horario:

 


Educación Infantil e Primaria: 9:00-14:00 horas.

 

Educación Secundaria Obligatoria: 8:45-14:15 horas.


 Os alumnos do Primeiro e Segundo Ciclo de ESO, prolongan o horario os luns pola tarde desde as 16:30 ata as 18:10 horas.

As actividades extraescolares lévanse a cabo polas tardes desde as 16:30 horas ata as 19:30 horas.

 

 
HORARIO SECRETARÍA PDF Imprimir

 Para o presente curso O Colexio PP. Franciscanos ten Xornada Única e rixe o seguinte horario:

 • Educación Infantil e Primaria de 9:00 a 14:00 horas.
 • Educación Secundaria Obligatoria 8:45  a 14:15 horas.

  Os alumnos do Primeiro e Segundo Ciclo de ESO prolongan o horario o luns pola tarde de 16:30 a 18:30 horas.

  As actividade extraescolares lévanse a cabo polas tardes de 16:30 a 19:30 horas en función da actividade e da idade correspondente. 

Image 

 
Colexio PP. Franciscanos Lugo