Consello escolar
CONSELLO ESCOLAR PDF Imprimir

Está formado por 13 membros, estando representados todos os estamentos:

  • Presidente: D. Juan Manuel Buján García(director titular).
  • Representantes do Titular:  D. Amado González González
  • Representantes de pais:D. Jorge Maciñeiras Cela, D. Ángel Fernández Fernández, D. Juan Carlos Vilariño Monterroso e D. Manuel Vázquez Pena.
  • Representantes do Profesorado: D. Ricardo Xesús López Lamela, Dª Carmen Serrano López, D. José Manuel Pallín Bóveda, D. Germán Cordo Isorna e Dª Asunción Yáñez Dablanca.
  • Representantes de Alumnos: Dª Ruth Ojea Rodríguez e Dª Carlota Irimia López 
  • Representante de Administración e Servizos: Dª Ana Díaz Fouz..
 
Colexio PP. Franciscanos Lugo