Datas exames extraordinarios Setembro 2017

Exames curso 2016 / 2017

Venres, 1 de setembro

9:00 horas:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (1º, 3º, 4º) / ECONOMÍA (4º)

10:00 horas: LATÍN (4º) /  FÍSICA E QUÍMICA (2º, 3º, 4º) / ORATORIA (1º)16:30

11:00 horas: EDUCACIÓN PLÁSTICA (1º, 3º, 4º)

12:00 horas: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (1º, 2º, 3º, 4º)

13:00 horas: TECNOLOXÍA (2º, 4º)

 16:30 horas: MATEMÁTICAS (1º, 2º, 3º, 4º)

17:30 horas: XEOGRAFÍA E HISTORIA (1º, 2º, 3º, 4º)

Luns, 4 de setembro

9:00 horas: EDUCACIÓN FÍSICA (1º, 2º, 3º, 4º) / CULTURA CLÁSICA (3º)

10:00 horas: FRANCÉS (1º, 2º, 3º, 4º)

11:00 horas: INGLÉS (1º, 2º, 3º, 4º)

12:00 horas: MÚSICA (2º, 3º)

13:00 horas: LINGUA GALEGA E LITERATURA (1º, 2º, 3º, 4º)

Pendentes de cursos anteriores

Venres, 1 de setembro

13:00 horas: TECNOLOXÍA (2º, 4º)

Luns, 4 de setembro

9:00 horas:  CULTURA CLÁSICA (3º)

10:00 horas: CIENCIAS DA NATUREZA (1º)

11:00 horas: XEOGRAFÍA E HISTORIA (1º)

12:00 horas: MÚSICA (3º)

 16:30 horas: INGLÉS (1º, 2º, 3º)

17:30 horas: MATEMÁTICAS (1º)

18:30 horas: MATEMÁTICAS (3º) / EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA (2º)

MARTES, 5 de setembro

9:00 horas:  XEOGRAFÍA E HISTORIA( 3º) / MÚSICA (2º)

10:00 horas: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA ( 3º) / MATEMÁTICAS (2º)

11:00 horas: FÍSICA E QUÍMICA ( 3º) / TECNOLOXÍA ( 2º )

12:00 horas: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA ( 2º, 3º)

13:00 horas: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (1º) / INGLÉS (3º)

 16:30 horas: LINGUA GALEGA E LITERATURA (1º, 2º, 3º)

17:30 horas: XEOGRAFÍA E HISTORIA ( 2º) / ED. PLÁSTICA E VISUAL (1º, 3º)

18:30 horas: RELIXIÓN (3º)